VacuümCompact

Doelgroep

De cursus is gericht op technische medewerkers die nauw betrokken zijn bij de vacuümtechniek. Zij komen in aanraking met het dimensioneren en testen van complete vacuümsystemen en daarmee tevens met 'reken­technische' problemen. Vaak zijn zij gesprekspartners voor de deskundigen van vacuümtechnische leveranciers.
De gehele cursus is vrij intensief. Er wordt niet van de deelnemers verwacht dat er thuis opdrachten worden gemaakt. Wel wordt aangenomen dat hun minimale technische voorkennis op MBO-niveau is. De reken­vaardigheid moet naar behoren zijn.
Omdat in de beroepsopleiding van zowel MBO-ers als HBO-ers weinig tot geen aandacht wordt besteed aan vacuümtechniek, kan deze cursus voor beide opleidingsniveaus een zinvolle aanvulling zijn.

Doelstelling

De training geeft inzicht in het het ontwerpen, assembleren en testen van vacuümsystemen met moderne pompelementen. Na afloop van de cursus heeft de deelnemer meer inzicht verkregen in de vacuümtechniek, waardoor hij gemakkelijker vacuüm­technische problemen herkent en kan oplossen. Hij is bekend met het probleem van verontreinigingen en weet door welke factoren dit wordt bepaald. Hij beseft dat reinigingsprocedures en netjes werken in de vacuümtechniek van eminent belang zijn. Hij kent de werking van verschillende pompen en drukmeters. Verder is hij bekend met het gebruik van onderdruk- en overdrukmethodes en bombing om lekken op te sporen, en weet hoe te werken met een heliumlekzoeker. Ook is hij in staat om een eenvoudig restgasspectrum te analyseren en op grond daarvan te concluderen of de einddruk wordt bepaald door lekkage dan wel ontgassing.

Korte inhoud

 • Algemene fysische basisbegrippen.
 • Werking, fysische achtergronden en toepassingsgebieden van alle gangbare pomptypes en totaaldrukmeters.
 • Berekening geleidingsvermogens en effectieve pompsnelheid, drukberekening in samenhang met inlek, gasafgifte en pompsnelheid.
 • Werking restgasanalysatoren (RGA), verband tussen restgasspectrum en ontgassing, olieverontreiniging, inlek, pomptype.
 • Lekzoekmethoden, gassoortafhankelijke drukmeting, heliumlekzoeker.
 • Materialen, verbindingen, bewerkingstechnieken, reiniging, uitstoken.
 • Componenten, constructies, verbindingen.
 • Toepassing van de vacuümtechniek onder agressieve omstandigheden.
 • Ontwerpen van vacuümsystemen, beveiliging, bediening, storingsanalyse.

Er is aan de cursus geen examen verbonden, wel kunnen deelnemers na afloop van de cursus een NEVAC-testimonium ontvangen (meerprijs).

Cursusduur

De cursus beslaat vier dagdelen van zes uur, totaal vier dagen.

Dag 1 Basiskennis, drukmeters en restgasanalyse.
Dag 2 Alle gangbare voorpompen en hoogvacuümpompen (natte en droge pompen) en lekzoeken.
Dag 3 Verbindingstechnieken: Lassen, lijmen, O-ring verbindingen, schoonmaken. Systeembouw, indien mogelijk bezichtiging van opbouw vacuümsystemen.
Dag 4 Praktisch rekenen aan vacuümsystemen, teneinde meer inzicht te krijgen in de vacuümtechniek met al zijn problemen.
Vacuümtechniek in de praktijk.

In de eerste drie dagen van de cursus is ook eenvoudig rekenwerk verwerkt.

Er is aan de cursus geen examen verbonden, wel kunnen deelnemers na afloop van de cursus een NEVAC-testimonium ontvangen (meerprijs).

Aanbieders

Opties

 • - Geen inschrijfcursussen.
 • - Bedrijfscursus op lokatie.
 • - Desgewenst kan de cursus ook worden gegeven in het Engels of Duits.

Voor meer informatie, mogelijkheden en prijzen neem contact op met een van de cursusaanbieders.

« Terug naar cursusoverzicht