Martijn Vos (TU/e) wint de NEVAC-prijs 2016

In het prijswinnende artikel Een nieuw atoomlaagdepositieproces voor efficiëntere zonnecellen beschrijft Martijn Vos een nieuwe techniek voor het maken van zonnecellen met een hoger rendement. Het artikel is opgenomen in het aprilnummer van het NEVAC blad.

Martijn Vos is promovendus in de groep Plasma and Material Processing van prof.dr.ir. Erwin Kessels aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij werkt aan nieuwe toepassingen van atoomlaagdepositie, een techniek die interessante mogelijkheden biedt voor de zonnecelindustrie. Hiermee kunnen zeer dunne lagen, van slechts enkele nanometers dik, van speciale materialen gemaakt worden. Deze ‘films’ worden zo met zeer grote controle over de dikte én de materiaaleigenschappen aangebracht. In zijn artikel beschrijft Martijn nieuw proces voor het maken van dunne lagen molybdeenoxide (MoOx) en hoe dit proces mogelijk gebruikt kan worden om het rendement te verhogen van zonnecellen van het zogenaamde type ‘silicium-heterojunctie’. Het op deze nieuwe manier gemaakte materiaal is zeer puur en transparant. Daarom worden er goede prestaties verwacht van zonnecellen met MoOx.

De Nederlandse Vacuümvereniging NEVAC wil met de prijs stimuleren dat jonge wetenschappers op een heldere manier schrijven over hun werk en de vacuümtechniek die ze daarbij gebruiken.

De prijs van 1000 euro wordt uitgereikt op de komende NEVAC-dag, vrijdag 27 mei in het Gorlaeus Laboratorium van de Universiteit Leiden. De winnaar zal daar een korte voordracht houden over zijn werk.