Stein van Eden (DIFFER) wint de NEVAC-prijs 2017

In het prijswinnende artikel Stralingsenergie meten in een fusiereactor beschrijft Stein van Eden een nieuwe techniek voor het meten van het stralingsverlies van een plasma met een zogenaamde InfraRood-Video-Bolometer (IRVB), waarmee de stralingsniveaus in een fusieplasma gevisualiseerd kunnen worden. Het artikel geeft een inkijkje in de ontwikkeling van dit systeem voor de National Spherical Torus Experiment Upgrade in Princeton, Verenigde
Staten. In het bijzonder wordt het onderzoek naar het afpompen en beluchten van de
module met een detectorfolie beschreven. Het blijkt nog geen koud kunstje om dit folie heel te houden tijdens het werken in het vacuum.

Het artikel is opgenomen in het aprilnummer van het NEVAC blad.

De Nederlandse Vacuümvereniging NEVAC wil met de prijs stimuleren dat jonge wetenschappers op een heldere manier schrijven over hun werk en de vacuümtechniek die ze daarbij gebruiken.

De prijs van 1000 euro wordt uitgereikt op de komende NEVAC-dag, vrijdag 12 mei bij DIFFER in Eindhoven. De winnaar zal daar een korte voordracht houden over zijn werk.