Nieuws van de Buitenland Excursiecommissie

De Japan-excursie kan eindelijk gepland worden. De data van de Vacuum Show van 2018 zijn bekend gemaakt: woensdag 5 tot vrijdag 7 september, Pacifico, Yokohama. Uw Excursiecommissie is nu volop aan de slag om de voorlopige plannen om te zetten in een definitief programma en een begroting.
We naderen de 40 aanmeldingen maar de aanmeldtermijn is verlengd in verband met de vertraging. 1 maart sluiten we de inschrijving. Opgeven is nog vrijblijvend en kan via dit formulier. We streven naar een maximum aantal deelnemers van ongeveer 40. Als er meer dan 40 zijn komen die op een wachtlijst. Daarmee is onze studiereis nu al een succes. Partners mogen vanzelfsprekend mee. Het is aan de NEVAC om te bepalen of dat ook gesubsidieerd wordt. Zolang de begroting niet rond is kunnen we over partner subsidie niets bekendmaken. Wie zich heeft opgegeven wordt per mail op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van het programma en kan er invloed op uitoefenen.
Verder wordt van iedere deelnemer gevraagd om te helpen bij het maken van een gedetailleerd verslag met foto's voor het NEVAC blad van december 2018, zodat de achterblijvers ook nog kunnen profiteren van onze leerzame bezoeken.

De deelnemersbijeenkomst wordt georganiseerd op woensdag 21 februari, ergens in Utrecht of Amersfoort. Zet de nieuwe datum alvast in je Agenda. We beginnen om 15u en als we klaar zijn zullen eventuele files opgelost zijn. Hopelijk lukt het om je met een volle maag huiswaarts te laten keren. Tijdens de bijeenkomst stellen we samen het programma vast, zullen de kosten bekend zijn en wordt een week later je aanmelding definitief. Je krijgt een factuur mee, die binnen twee weken moet zijn voldaan. (alleen zelf een annuleringsverzekering regelen).

Er is inmiddels weer een App –groep voor de onderlinge communicatie: NEVAC-Japan. Een besloten omgeving is er ook al waar we alle info verzamelen en straks de foto’s en de verslagen op publiceren. Voor toetreding stuur een app aan Rients: +31 6 1322 8621.

Programma
Naast een uitgebreid bezoek aan de Vacuum Show maken we een kleine rondreis. Op zo'n vier uur rijden aan de andere kant van het eiland van Yokohama ligt het Kamiokande laboratorium waar we een bezoek aan willen afl eggen. Onderweg gaan we een aantal bedrijven bezoeken. Ook is het plan om langs KEK-versneller labs te gaan, waarvan er één weer zo'n 250 km verderop ligt. Van daaruit via Tokyo terug naar Yokohama. Verder natuurlijk altijd in elke buitenlandexcursie de welkomstborrel, bezoek aan toeristische attracties en het afscheidsdiner. Er is al één bedrijfsbezoek toegezegd en dat is bij JEOL. voor andere bezoeken staan de vragen uit, maar het communiceert lastig met Japanners in het Engels. Ik verwacht nu snel verbetering via Japanse wetenschappers ter plaatse die goede relaties hebben met het Nikhef en die zich als boodschapper willen laten gebruiken. Of we nog een tweede week aan het programma gaan toevoegen bepalen we samen met alle deelnemers als we de vluchten gaan boeken.

Kosten
Na het opstellen van het programma en de begroting gaan we de NEVAC vragen om onze reis te sponsoren. We streven naar een eigen bijdrage van 1000,- per persoon. De defi nitieve kosten zullen bekend zijn vroeg in januari vóór we de vluchten gaan boeken. Vanaf dat moment is je opgave definitief.

De Buitenland Excursiecommissie

De Buitenland Excursiecommissie bestaat nu uit:
Rients de Groot (programmacoördinator)
Cristian van Helvoirt (mede-programmacoördinator)
Rob Klöpping (CTRL-f en excursieleider/-lijder)
We worden bijgestaan door:
Claud Biemans (eindredacteur van de deelnemersverslagen voor het NEVAC blad)
Coen Driessen (financiën)
Ad Ettema, Penningmeester van de NEVAC en verantwoordelijk voor de juiste besteding van de NEVAC-subsidie