Opleidingen

Bij bedrijven en instellingen bestaat een voortdurende vraag naar vacuümtechnische opleidingsmogelijkheden. De Commissie Opleidingen (CO) van de NEVAC zoekt ter zake bekwame en deskundige docenten voor het verzorgen van cursussen in de vacuümtechniek en toepassingen ervan, en vervult zo een brugfunctie tussen vraag- en aanbodzijde. De docenten organiseren hun cursussen zelfstandig dan wel vanuit een gevestigde onderwijsinstelling. De CO verleent aan deze docenten toestemming om hun cursussen te geven ‘Onder auspiciën van de NEVAC’. Het NEVAC-vignet vormt daarmee een ‘keurmerk’ voor het aangeboden onderwijs, waarop de vereniging kan worden aangesproken.
In het 'Onder auspiciën van de NEVAC' aangeboden vacuümonderwijs onderscheidt de CO de volgende vier categorieën:

 1. Langlopende seizoengebonden vacuümcursussen afgestemd en ter voorbeiding op de jaarlijks door de NEVAC afgenomen examens Elementaire Vacuümtechniek (EVT; LBO/VBO niveau) en Vacuümtechniek (VT; MBO niveau)  met bijbehorende landelijk erkende diploma’s. Vanwege de constant hoge examenkwaliteit is de waarde van deze diploma’s alom door het bedrijfsleven erkend; bezitters van een NEVAC-diploma “kun je om een boodschap sturen”.
 2. Kortlopende vacuümcursussen: Basiskennis Vacuümtechniek, VacuümCompact.
 3. Applicatiecursussen: Lekzoeken, Opdamptechnieken, Restgasanalyse.
 4. Tenslotte behoren ook zgn. bedrijfscursussen, toegesneden op de specifieke wensen van een bedrijf of instelling, tot de mogelijkheden. Vaak wordt gekozen voor (een combinatie van) cursussen uit de categorieën 2 en 3. Deze cursussen worden op lokatie verzorgd.

Aan de cursuscategorieën 2, 3 en 4 is geen examen verbonden. Wel kan op verzoek door de docent een NEVAC-testimonium dan wel Bewijs van Deelname worden uitgereikt.
Voor informatie over lopende dan wel in het komende seizoen ‘Onder auspiciën van de NEVAC’ aangeboden cursussen wordt verwezen naar het cursusoverzicht. Bij iedere specifieke cursus wordt aandacht besteed aan de doelstelling en de beoogde doelgroep. Verder vindt u daar een korte inhoud van de cursussen.

Vacuümtechniek is een heel praktisch vakgebied. Dit maakt dat het vak niet of nauwelijks te leren valt uit alléén een leerboek of de handleiding bij een vacuümapparaat. Sterk op de dagelijkse praktijk gerichte cursussen vormen eigenlijk een must om te leren “wat wel en wat niét mag” in de vacuümtechniek. In verband hiermee is het vanzelfsprekend dat vacuümcursussen ‘Onder auspiciën van de NEVAC’ uitsluitend worden gegeven door docenten met veel eigen praktijkervaring. In de seizoengebonden cursussen wordt ter illustratie zoveel mogelijk gewerkt met (opengewerkte) demonstratiemodellen en rondleidingen langs werkende vacuümopstellingen. Verder wordt getracht om enkele uren te vullen met praktijkgerichte lezingen over specifieke onderwerpen door medewerkers van vooraanstaande vacuümfirma’s. Tenslotte wordt in de lessen waar mogelijk aandacht geschonken aan demon­straties van bijzondere vacuümapparatuur, vacuümsystemen en/of praktijk­onderdelen zoals het ijken van drukmeters, het meten van pompsnelheden, restgasanalyse, lekzoeken etc.

In de langlopende vacuümcursussen (categorie 1) wordt gebruik gemaakt van door de NEVAC in eigen beheer opgestelde en uitgegeven cursusboeken. Bij de cursussen, die opleiden tot de examens VT wordt het ‘Basisboek Vacuüm­techniek’ gebruikt. In 2012 is aan dit boek een Supplement ( dit is te bestellen bij Dr. A.D. van Langeveld; email: advanlangeveld@gmail.com kosten inclusief verzenden € 25,=) toegevoegd met aanvullingen en wijzigingen, die in de toekomst hun plaats zullen vinden in een geheel vernieuwde editie van het boek. De cursus Elementaire Vacuümtechniek worden gegeven aan de hand van het ‘Cursusboek Elementaire Vacuümtechniek’ (nieuwe volledig bijgewerkte versie per september 2012). Ook in de eerder genoemde cursuscategorieën 2, 3 en 4 worden delen van dit cursusmateriaal gebruikt.

Wat is het ‘nuttig effect’?

Het volgen van een vacuümcursus biedt diverse voordelen voor de cursist en daarmee indirect ook voor het bedrijf of de instelling waar de cursist werkzaam is. Te denken valt aan:

 • Verantwoord ontwerpen en aankopen
 • Correcte ingebruikname van apparatuur
 • Voorkomen van foutieve bediening
 • Vermindering van storingen
 • Besparing van onderhouds- en reparatiekosten
 • Verlenging van de levensduur van apparatuur
 • Meer betrokkenheid van het bedieningspersoneel
 • Kennis m.b.t. mogelijkheden en alternatieven
 • Inzicht in de invloed van vacuüm op het uit te voeren proces

Hebt u vragen of wilt u iets bespreken?

Over opleidingsmogelijkheden ‘Onder auspiciën van de NEVAC’ of over de NEVAC-examens kunt u desgewenst overleggen met dr. A.D. van Langeveld (advanlangeveld@gmail.com

Langlopende vacuümcursussen met aansluitend NEVAC-examen

 • Elementaire Vacuümtechniek (EVT)
  Basiskennis verschaffen over de werking en bediening van vacuümapparaten en de techniek van het verkrijgen en handhaven van vacuüm.lees meer
 • Vacuümtechniek (VT)
  Duidelijk inzicht in het ontwerpen en testen van vacuümsystemen voor allerlei toepassingen.lees meer

Kortlopende vacuümcursussen

 • Basiskennis Vacuümtechniek
  Deze 2-daagse training geeft veel aandacht aan het construeren van vacuümsystemen met moderne pompelementen, materiaalkeuze, bewerkingstechnieken en reinigingsprocedures.lees meer
 • VacuümCompact
  Deze 4-daagse cursus is gericht op technische medewerkers die nauw betrokken zijn bij de vacuümtechniek. Zij komen in aanraking met het dimensioneren en testen van complete vacuümsystemen en daarmee tevens met 'rekentechnische' problemen.lees meer

Applicatiecursussen

 • Lekzoeken
  De training geeft inzicht in de werking van en het werken met lekzoekers in het algemeen en de heliumlekzoeker in het bijzonder.lees meer
 • Opdamptechnieken
  De cursus verschaft inzicht in de fysische principes van het opdampproces, waardoor de deelnemer beter problemen gaat herkennen en kan oplossen.lees meer
 • Restgasanalyse
  De cursus geeft recepten voor een verantwoorde restgasanalyse. Er wordt behandeld welke restgasanalysator (RGA) geschikt is voor hoogvacuüm (hv) resp. voor ultrahoogvacuüm (uhv).lees meer

Bedrijfscursussen

 • Bedrijfscursussen (ook wel aangeduid als in-company trainingen) worden in inleidende gesprekken tussen docent en afnemer toegesneden op de specifieke wensen van een bedrijf of instelling.lees meer