Over NEVAC

De Nederlandse Vacuüm Vereniging (NEVAC), opgericht op 13 april 1962, bevordert de uitwisseling van kennis op het gebied van vacuümtechniek en gebieden waarin vacuüm een grote rol speelt. De vereniging doet dit door het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten, excursies en een uitgebreid cursusprogramma. Tevens is de NEVAC aangesloten bij de International Union for Vacuum Science, Technique, and Applications (IUVSTA).

De NEVAC telt bijna 300 wetenschappers, technici en vertegenwoordigers. Daarnaast zijn er zo’n 60 bedrijven lid. De vereniging draait geheel op de enthousiaste inzet van vrijwilligers afkomstig uit het bedrijfsleven, instituten en universiteiten.

Enkele belangrijke activiteiten van de NEVAC zijn:

  • Jaarlijks wordt de NEVAC-dag georganiseerd. Tijdens deze dag is er een interessant programma met lezingen over wetenschappelijke en technische onderwerpen gerelateerd aan vacuüm. De bedrijfsleden zijn vertegenwoordigd met stands en soms is er ook nog een labtour. De NEVAC dag vindt normaliter plaats in het voorjaar (april/mei) en wordt steeds op een andere locatie in Nederland georganiseerd.
  • Elk jaar wordt er een excursie georganiseerd. Ongeveer in keer in de twee jaar gaat deze excursie naar het (verre) buitenland. In de afgelopen jaren zijn er excursies naar China en Zwitserland geweest. De volgende bestemming is Zuid-Korea.
  • Het NEVAC blad verschijnt 3x per jaar en dient als contactblad voor de leden. Het bevat doorgaans 2-4 artikelen op het gebied van vacuümtoepassingen. Naast wetenschappelijke en technische bijdragen wordt er ook gerapporteerd over nieuwe ontwikkelingen binnen de vacuümtechniek (inclusief productpresentaties).
  • De NEVAC reikt jaarlijks prijzen uit voor het beste wetenschappelijke en het beste technische artikel dat wordt ingestuurd ter publicatie in het NEVAC blad. Voor de prijs van “beste wetenschappelijk artikel” komen alleen studenten (master-studenten en promovendi) in aanmerking en staat te boek als de NEVAC studentenprijs.
  • De NEVAC organiseert jaarlijk "officiële" en onafhankelijke Examens Vacuüm­techniek op drie verschillende niveau's met bijbehorende landelijk erkende diploma’s. Vanwege de constant hoge examenkwaliteit is de waarde van deze diploma’s alom erkend door instellingen en bedrijfsleven. Ter voorbereiding op deze NEVAC-examens worden in het land diverse vacuümcursussen aangeboden door zelfstandig opererende docenten dan wel gevestigde opleidingsinstituten. De NEVAC verleent aan terzake gekwalificeerde docenten met praktijkervaring toestemming om hun cursussen te geven ‘Onder auspiciën van de NEVAC’. Dit NEVAC-keurmerk vormt een extra garantie voor de kwaliteit van het aangeboden onderwijs, waarop de vereniging kan worden aangesproken.