Elementaire Vacuümtechniek (EVT)

Doelgroep

De cursus is bestemd voor hen, die direct betrokken zijn bij de bediening, controle of het onderhoud van vacuümsystemen of onderdelen daarvan. De nadruk van de cursus ligt op het verwerven van de nodige kennis, om deze taken naar behoren te kunnen uitvoeren. De cursisten moeten beschikken over een achtergrond op LBO/VBO-niveau.

Doelstelling

Basiskennis verschaffen over de werking en bediening van vacuümapparaten en de techniek van het verkrijgen en handhaven van vacuüm. Na afloop van de cursus moet de kandidaat een aantal veelgebruikte types vacuümsystemen kunnen opstarten, bedienen, cyclisch gebruiken en uitschakelen/beluchten. Verder wordt van hem verwacht dat hij eenvoudige diagnoses kan stellen bij vacuümtechnische problemen (onjuiste werking, niet behalen einddruk, lekkage, etc) en mogelijke oplossingen kan aandragen voor herstel. Hij moet bekend zijn met beveiligings- en onderhoudsaspecten van deze systemen. Ook moet hij enige kennis hebben van de beveiligingsaspecten en te nemen voorzorgen bij het verpompen van agressieve en/of explosieve gasmengsels (halfgeleiderindustrie). Tenslotte moet hij eenvoudig onderhoud kunnen plegen aan complete vacuümsystemen en enige mechanische pomptypes.

Korte inhoud

  • algemene fysische basisbegrippen en elementaire rekentechnische vaardigheden.
  • werking en toepassingsgebieden van alle gangbare types pompen.
  • elementaire kennis omtrent totaaldrukmeters en restgasanalysatoren.
  • materialen, verbindingen, bewerkingstechnieken, reiniging.
  • verpompen van agressieve gassen en dampen.
  • vacuümcomponenten en -systemen; opbouw, bediening, onderhoud en beveiliging.
  • opsporen en verhelpen van storingen, lekzoeken.

Bijzonderheden

De cursus is afgestemd op het jaarlijks door de NEVAC af te nemen examen Elementaire Vacuümtechniek (EVT; LBO/VBO niveau)

Exameneisen EVT

Examenreglement EVT

Aanbieders

Inschrijfcursussen

Cursusduur

Zie aanvullende info bij inschrijfcursussen.

Voor meer informatie, mogelijkheden en prijzen neem contact op met de cursusaanbieders.

De onderstaande inschrijfknop werkt niet, gebruik svp deze link.

Inschrijven » « Terug naar cursusoverzicht