Vacuümtechniek (VT)

Doelgroep

De cursus is gericht op technische medewerkers, die nauw betrokken zijn bij de vacuümtechniek. Zij komen in aanraking met het dimensioneren en testen van complete vacuümsystemen en daarmee tevens met 'rekentechnische' problemen. Vaak zijn zij gesprekspartners voor de deskundigen van vacuümtechnische leveranciers. Gewenste vooropleiding: MBO-techniek of overeenkomstig niveau, eventueel LBO/VBO + diploma Elementaire Vacuümtechniek. Omdat in de beroepsopleiding van zowel MBO-ers als HBO-ers i.h.a. weinig aandacht aan het specialisme 'vacuümtechniek' wordt besteed, kan deze cursus voor beide categorieën heel zinvol zijn.

Doelstelling

De cursus geeft een duidelijk inzicht in het ontwerpen en testen van vacuümsystemen voor allerlei toepassingen. Hierbij spelen naast kennis van de fysische principes van de gebruikte apparatuur, het kunnen “doorrekenen” van een vacuümsysteem onder gedefinieerde omstandigheden en het analyseren van optredende problemen een belangrijke rol. Na afloop van de cursus moet de kandidaat een eenvoudig vacuümsysteem kunnen ontwerpen inclusief beveiligings-, onderhouds- en bedieningsaspecten. Hij kan de keuze van pompen en drukmeters beargumenteren. Hij is op de hoogte van de te nemen voorzorgen bij het verpompen van agressieve en/of explosieve gasmengsels (halfgeleiderindustrie) en de daarbij noodzakelijk aan te brengen speciale voorzieningen. Hij is bekend met het rekenen aan het totale geleidingsvermogen van in serie en parallel geschakelde vacuümelementen en aan de effectieve pompsnelheid aan een vacuümruimte die via één of meerdere vacuümcomponenten (baffle, koelval, klep, verbindingsbuis, etc) is verbonden met een pomp. Hij is in staat tot het berekenen van de te verwachten druk in een vacuümsysteem in samenhang met inlek, ontgassing en pompsnelheid, kan een vacuümsysteem schematiseren m.b.v. gegeven genormaliseerde symbolen en bezit de technische capaciteiten tot de opbouw van zo'n systeem m.b.v. beschikbare componenten.

Korte inhoud

  • algemene fysische basisbegrippen.
  • werking, fysische achtergronden en toepassingsgebieden van alle gangbare pomptypes en totaaldrukmeters.
  • berekening geleidingsvermogens en effectieve pompsnelheid, drukberekening in samenhang met inlek, gasafgifte en pompsnelheid.
  • werking restgasanalysatoren, verband tussen restgasspectrum en ontgassing, olieverontreiniging, inlek, pomptype.
  • lekzoekmethoden, gasgevoelige drukmeting, heliumlekzoeker.
  • materialen, verbindingen, bewerkingstechnieken, reiniging, uitstoken.
  • componenten, constructies, verbindingen.
  • toepassing van de vacuümtechniek onder agressieve omstandigheden.
  • ontwerpen van vacuümsystemen, beveiliging, bediening, storingsanalyse.

Bijzonderheden

De cursus is afgestemd op het jaarlijks door de NEVAC af te nemen examen Vacuümtechniek (VT; MBO niveau).

Exameneisen VT

Examenreglement VT

Aanbieders

Inschrijfcursussen

Cursusduur

Zie aanvullende info bij inschrijfcursussen.

Voor meer informatie, mogelijkheden en prijzen neem contact op met de cursusaanbieders.

De onderstaande inschrijfknop werkt niet, gebruik svp deze link.

Inschrijven » « Terug naar cursusoverzicht