NEVAC blad

Het NEVAC blad is het orgaan van de NEVAC waarmee zij haar leden op de hoogte houdt van de ontwikkelingen op het gebied van vacuümtechniek en de toepassing van vacuüm. Nieuwe vacuümconstructies, nieuwe onderdelen, pompen toepassingen, etc., worden belicht. Toepassingen van vacuümtechniek in onderzoek aan oppervlakken en dunne films komen ruim aan bod.

Leden krijgen het NEVAC blad automatisch toegestuurd. Het blad verschijnt (in principe) drie maal per jaar en artikelen zijn hoofdzakelijk in het Nederlands. Naast schriftelijke verspreiding van informatie is er sinds het voorjaar van 1998 ook een NEVAC website om actuele informatie op het gebied van vacuüm te kunnen bieden.

Ga naar het archief om recente uitgaven van het NEVAC blad te downloaden.

De redactie bestaat uit:
Claud Biemans (eindredacteur)
Hans van Eck (hoofdredacteur)
Ad Ettema
Rients de Groot
Karine van der Werf

Adres redactie
NEVAC
t.a.v. Redactie NEVAC
Delftechpark 26
2628 XH Delft, The  Netherlands
e-mail: redactie@nevac.nl

Advertentie-exploitatie en administratie abonnementen NEVAC blad (voor niet leden)
Ad Ettema
Delftechpark 26
2628 XH Delft The Netherlands
phone: +31 15 2600406  fax: +31 15 2600405
e-mail: penningmeester@nevac.nl

Abonnementen (voor niet-leden)
Binnenland € 100,- per jaar
Buitenland € 150,- per jaar

Grafische vormgeving 
Claud Biemans
www.frontlinie.nl